"Somewhere in Teksas-Land" se proyectará en Slideluckpotshow Dublin II / "Somewhere in Teksas-Land" will be projected in Slideluckpotshow Dublin II